Innovation Accelerator

Васил Христов

Управляващ партньор
LinkedIn Profile

vassil@innovationaccelerator.bg

Васил Христов има над 15 годишен висш управленски опит във финансовия сектор, банково дело и инвестиционен мениджмънт.

Преди да се присъедини към управляващия екип на Innovation Accelerator, Васил заема последователно позициите частен инвеститор (2019-2017), Главен изпълнителен директор на Първа инвестиционна банка (2017-2015), Член на борда на директорите на Борика банксервиз (2017-2015), Изпълнителен директор на Първа инвестиционна банка (2015-2011), член на надзорния съвет на Първа инвестиционна банка Албания (2017-2011).

Васил притежава магистърска степен по Счетоводство и контрол от Университета за национално и световно стопанство България.