Innovation Accelerator

Светлин Наков

Съосновател на Software University, член на надзорния съвет на Innovation Accelerator
LinkedIn Profile