Innovation Accelerator

Момчил Василев

Управляващ Директор на Ендевър България, Председател на надзорния съвет на Innovation Accelerator
LinkedIn Profile