Innovation Accelerator

Леона Асланова

Изпълнителен директор
LinkedIn Profile

leona(at)innovationaccelerator.bg

+359882224123