Innovation Accelerator

Леона Асланова

Изпълнителен директор
LinkedIn Profile

leona(at)innovationaccelerator.bg

+359882224123

Леона е експерт по иновации във водещи корпоративни проекти, въвлечена е в многобройни събития и образователни инициативи във връзка с предприемачеството. 

Като експерт по иновационни стратегии тя казва, че няма обозрими граници, до които иновациите да не се простират. В ежедневната ѝ работа, Леона планира и работи върху иновационни проекти за голям брой клиенти. 

Тя е основател на Innovation Starter, първата иновационна агенция в България, на иновационния форум Innovation Explorer в партньорство с Капитал и “Академия за иновации” – най-голямото публично-частно образователно партньорство в България, съвместно с водещите български университети. От 2019 г. управлява и фонда за рискови дялови инвестиции Innovation Acceletaror Bulgaria с мандат да финансира с 15.6 мил. евро 200 стартиращи компании в България през следващите години.

В своята професионална кариера Леона е заемала последователно позициите Мениджър партньорски взаимоотношения в Мобилтел (сега А1), Мениджър продажби в Инвестор.бг, Маркетинг мениджър в М3 Communications Group Ltd.

Дипломирана е с отличие от Софийски университет „Св. Климент Охридски“, с бакалавърска степен по специалност Българска филология и магистърска степен по Литературознание. Завършва пост-дипломна квалификация в сферата на Бизнес иновации в „TAG Business School“, Виена и мини MBA програма в академията на PwC. Понастоящем, е докторант към Стопански факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ с профил Бизнес администрация и е алумни на програмата на Български център за предприемачество (BEC) – University Innovation Fellows от Института по дизайн на Станфорд (d.school, Hasso Plattner Institute of Design at Stanford). 

Леона е член на журито на Централноевропейските годишни награди за предприемачество (CESA) и състезанието “Start4big“.  Ментор във Female Founders Global Community, ментор в Startup Live, ментор в акселератора SharonAcademy, лектор в предприемаческата обучителна програма на ABLE Activator, ментор в Gabrovo Innovation Camp и мн. др.