Innovation Accelerator

Ивелин Василев

Юрисконсулт
LinkedIn Profile

ivelin(at)innovationaccelerator.bg
+359883345457

Ивелин Василев е адвокат с 5 годишен професионален опит в търговско право, инвестиции в капиталови инструменти и недвижими имоти, структуриране и управление на сделки за международни сливания и придобивания.

От 2017 г. води преговори с ФМФИБ и е правен съветник относно документите за учредяване на първия регистриран в България акселераторски фонд „Иновейшън Акселерейтър България Фонд“ КДА. Фондът има за цел да покрепи с дялово участие над 200 стартиращи компании, инвестирайки средства в размер на 15,6 млн. евро, предоставени от ЕС по “ОПИК” (2014-2020) и частни инвеститори.

Той е и съосновател и правен съветник в проекта “Блокчейн Валей” (Blockchain Valley) – първият в света „умен“ град, който разполага със своя собствена криптовалута, чиято стойност се генерира и поддържа от употребата на дигиталните инструменти за управление на недвижимите имоти и бизнес дейностите, извършвани в „Блокчейн Валей“.

Ивелин е също управляващ партньор в адвокатска кантора “Лигъл Ин – Чисусе, Василев и Иванова” (Legalin – Chisuse, Vasilev and Ivanova), партньор в консултантска агенция “Скалейтър” (Scalator) и участник в работната правна група на Българската стартъп асоциация (BESSCO).

Преди това е работил като експерт в Централно управление на „Български пощи“ ЕАД, където разрешава казуси, свързани със собствеността върху недвижими имоти и изготвя документи за продажби на имоти.

Завършил е Великотърновския унивеститет „Св. Св. Кирил и Методий“, с образователно-квалификационна степен „магистър”, специалност „Право“. Владее английски език, включително е алумни с юридически английски език и специализация право на Европейския съюз на Българска ИДЛО aлумни aсоциация.