Innovation Accelerator

Анна-Мари Виламовска

Акционер
LinkedIn Profile

Anna-Marie(at)innovationaccelerator.bg

Д-р Анна-Мари Виламовска представлява България пред Борда за „Дигитално предприемачество и регионални индустриални хъбове“ на Европейската комисия и на Управителния съвет на програмата за наука и иновации „Мария Кюри“. Тя е един от посланиците на ЕК за дигитални умения и дигитално предприемачество.

През 2015 г. Financial Times, Visegrad Fund, Google и ResPublica класират Анна-Мари сред 100-те иноватори, създаващи съвременна Европа. През 2016 Република Полша я удостоява с Командорски кръст на Република Полша за заслуги към създаването на свързана и иновативна Европа, с което я прави най-младия носител на този държавен орден.

Анна-Мари Виламовска е доктор по приложна икономика на RAND Graduate School. От 2003 до 2005 година Анна-Мари работи по създаването на национални пенсионни системи на Централна и Южна Азия, Близкия изток и Централна Европа , като част от екипа на Световната Банка във Вашингтон, а между 2005 и 2010 година е икономист в RAND Corporation в Лос Анджелис и Брюксел, където ръководи приложни проекти в сферите на иновациите, здравеопазването и образованието, за големи корпоративни, международни правителствени и неправителствени клиенти.

Между 2012 и 2017 година Анна-Мари е старши съветник по иновационна, здравна и образователна политики на Президента на РБ Росен Плевнелиев (2012 – 2017). В тази позиция, тя ръководи Съвета за наука, образование и икономическо развитие и инициативите на президента „Награди за изгряващи млади ИТ изследователи и предприемачи с български произход – Джон Атанасов“ и „Българската Коледа“.

През февруари 2017 г. Анна-Мари стартира Working Ideas – консултантска компания, разработваща стратегии за корпоративни и публични иновации в ЦИЕ с фокус клъстерно развитие, инвестиционни програми и оценки и комуникация на въздействието. В тази си роля Анна-Мари ръководи създаването на първото публично-частно партньорство на ниво ИТ индустрия / МОН „IT Talent Hub Bulgaria 2017 – 2020“, както и на „Образователна стратегия за растеж на община Пловдив за периода 2017 – 2022“.

От септември 2018 г. до май 2019 г., Анна-Мари е и Изпълнителен директор на Българската Аутсорсинг Асоциация, през който период асоциацията се разгръща активно добавяйки нови членове и засилвайки позиционирането си.

Oт м. март 2019 г. тя е един от управляващите партньори във фонда за дялов и рисков капитал Innovation Accelerator Bulgaria, с общ размер 15.6 млн. евро и фокус върху високо-потенциални български компании в начална фаза.