Innovation Accelerator

Александър Джоганов

Акционер
LinkedIn Profile

Александър има над 20 години професионален опит във финансовия сектор.

Придобил е опита си на ключови управленски позиции както в български, така и в международни компании. Служил е като Изпълнителен Директор на и Член на Борда на Директорите на Дженерали (2013г.-2015г.), Зам. изпълнителен директор на Алианц България (2008г.-2013г.), Директор Малки и Средни Предприятия в ДСК Банк (2004г.-2008г.), Търговски Директор в Първа Инвестиционна Банка (2002г.-2004г.).

Александър е завършил с магистърска степен от Софийски Универститет “Св. Климент Охридски” и с магистърска степен по икономика от УНСС.