Innovation Accelerator

Александър Дурчев

Основател на All Channels Communications, член на надзорния съвет на Innovation Accelerator
LinkedIn Profile