Innovation Accelerator

Александър Дурчев

Основател на All Channels Communications, член на надзорния съвет на Innovation Accelerator
LinkedIn Profile

Магистър по политически мениджмънт и публични политики, Нов български университет, София, България, 2012 г.

Завършил Национална програма Управленски умения за млади лидери и политици, Българско училище за политика, София, България, 2012 г.

Магистър по бизнес администрация, Американски университет в България, София, България.

Магистър по връзки с обществеността, Софийски университет “Св. Климент Охридски”, София, България.