Innovation Accelerator

Кандидатствай

Иновейшън Акселерейтър България Фонд КДА има мандат да инвестира в български компании суми в размер от 25 000 до 50 000 евро в компании на етап ускоряване и от 50 000 до 1 000 000 евро в компании на начален етап. Ние не сме банка и не даваме безвъзмездни помощи! Инвестираме в компании срещу миноритарен дял, от които търсим значителна възвръщаемост в рамките на 3 до 7 години. Макар че, не планираме да управляваме вашата компания, сме длъжни да упражняваме мониторинг и контрол върху развитието й и да ви предпазим от ключови грешки. Разбира се, ще имате възможността да разчитате и на нашата експертиза, и най-вече на мрежата ни от контакти.  

От началото на кампанията за подбор на подходящи инвестиции до нас стигнаха значително количество компании, предприемачи и проекти, които се нуждаят от финансиране. Въпреки че ние сме лесно откриваеми, познавате ни или може да ни се представите на някое събитие, няма да можем да организираме индивидуална среща с всеки един кандидат. Затова изградихме структуриран процес на кандидатстване, в който ви каним да попълните онлайн формуляр.

Всяка една кандидатура ще бъде прегледана и анализирана, а само най-качествените проекти ще преминат на следващ етап.  

Кандидатствай

Кои са факторите, за които ще внимаваме, когато преглеждаме компания на етап ускоряване (25 000 – 50 000 евро)? 

В допълнение на горните условия, какво друго е нужно, за да отговаряте на критериите за инвестиция в начален етап на развитие (50 000 – 1 000 000 евро). 

Какво друго може да вземем под внимание? 

Какво да очаквате от нас? 

Процесът на селекция: 

Пожелаваме успех на кандидатите и нямаме търпение да разгледаме проектите ви. 

Екипът на Иновейшън Акселерейтър България