Innovation Accelerator

Акселераторска програма

Акселераторската програма на Иновейшън Акселерейтър се организира в партньорство с Training Academy

Общо 8-те модула на обучение включват:

  1. Стратегия, бизнес моделиране и дизайн
  2. Маркетинг
  3. Продажби
  4. Дигитален маркетинг
  5. Финанси
  6. Иновации
  7. Целеполагане, организационна ефективност, отчитане и мониторинг
  8. Лидерство, управление на времето и стреса